Yuki Takayama

ポジション:トサー


出身:大阪府


セパタクロー開始年:2016年


中高時代の部活動:ソフトボール部